En meget trist meddelelse fra Grantoften Badminton Klub  

 Onsdag den 3. februar mistede vi vor kære formand Finn Lundehøj Andersen.  

 Både vi i klubben og selvfølgelig ikke mindst hans nærmeste familie og venner vil alle komme til at savne ham.  

 Grantoften Badminton Klub har den 7. februar 2016 eksisteret i 44 år og i alle årene var Finn særdeles aktivt - ja nærmest viet sit liv til klubben - både som tidligere badmintonspiller med ikke mindre end 335 holdkampe (670 kampe) men også i det frivillige bestyrelsesarbejde i gennem rigtig, rigtig mange år. Herunder blandt andet spilleudvalgsformand (1977-1983 og 2011-2016), klubbladets (Ægget) redaktør (1986-1997) og klubbens formand i 1982-1985 samt 2010 og frem til i dag.

 Ungdomsarbejdet i Grantoften badminton klub har altid været Finns store hjertesbarn og som han har arbejdet med i alle de mange år. Finn var blandt andet initiativtager til afvikling af Fagenes Fest i Damgårdsparken (1986-1989) og var med i opstarten af det i dag årlige tilbagevendende arrangement, Ballerup Kræmmerfestival i Harrestrup Ådal (1999), alt sammen for både at skabe noget socialt fællesskab i badmintonklubben,men ikke mindst også for at kunne skabe noget økonomi tilbage til Finn's store lidenskab, ungdomsarbejde i Grantoften badminton klub.  

 Finn nåede heldigvis som formand i Grantoften Badminton Klub at opleve klubbens fantastiske 40 års jubilæum den 8. februar 2012 i Centersalen. I denne forbindelse var der samtidig blevet udarbejdet et fornemt jubilæumsskrift, dette jubilæumsskrift med alle dets minder er vi i dag endnu mere taknemmelig for.  

 Udefra kommende ændringer i de unges valg af fritidsbeskæftigelser i de senere år kunne godt have undt Finn en bedre skæbne, herunder senest den nye skolereforms indvirkning på den manglende tilgang til klubben, af de mindste ungdomsårgange.  

 Finn vil altid blive husket for hans kæmpe store sociale indsats i klubben og hans altid dejlige måde at være på, uanset tid og helbred ikke altid har været lige nemt for ham i hverdagen.    

Bisættelsen har fundet sted.  

 

Bestyrelsen v/ Bjarny