Forside

                                                                                                   10. maj 2021
Corona virus:
Det bliver nu - med 1 uges nødvendig forsinkelse - atter muligt at spille badminton i Grantoftehallen. Det vil således være muligt for klubbens seniorer og veteraner at deltage i sommerspillet hver onsdag fra den 19. maj til den 23. juni fra kl. 18.00 til 20.00.

De gældende retningslinjer for deltagelsen i spillet vil via
mail blive sendt direkte til medlemmerne.Et skulderklap og et stort tillykke:
Vores kasserer Bjarny Hansen har hos DGI som en af tre ildsjæle været indstillet som årets badmintonildsjæl på Sjælland 2021.
Bjarny’s indstilling blev begrundet med følgende:
  • Kasserer, udvalgsformand og medlem af adskillige udvalg i både klub, hos Ballerup Kommune og Ballerup Kræmmerfestival.

  • Ansvarlig for motiverende kommunikation til medlemmerne.

  • Energisk og flittig på trods af eget sygdomsforløb.

  • En drivkraft i klubben under coronaen.

  • Samlingspunkt for klubbens ungdomsspillere qua sin hjælpetrænerrolle.

Desværre blev det ikke Bjarny men formanden for Kalundborg Badminton Klub, der blev årets ildsjæl, men indstillingen er et flot skulderklap til Bjarny for hans mangeårige indsats for Grantoften Badminton Klub.
Generalforsamling:
Tirsdag den 25. maj kl. 19.00
i klublokalet afholdes generalforsamling med en dagsorden, der er vist nedenstående.


GENERALFORSAMLING 2021

I henhold til klubbens love § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grantoftehallens klublokale.


Tirsdag den 25. maj 2021 klokken 19.00.


For generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Kontingent for næste sæson
6. Valg til bestyrelsen jfr. § 7
7. Valg til ungdoms-, sum- og veteranudvalg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse og spilleudvalg
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.


Carsten Dahl Petersen

Formand


Comments