Kære "Badminton elskere" 

 Snart står en ny badmintonsæson for døren og igen vil der blive gjort et stort frivilligt arbejde for at få Grantoften Badminton Klub til at fungere som et aktivt samlingssted for badmintonglade mennesker.

Desværre er det ikke en let opgave, idet vi stadig har svært ved – specielt for ungdommens vedkommende - at tiltrække nye medlemmer. Vi håber dog på, at de flotte resultater ved årets europamesterskaber og ikke mindst ved Thomas Cup kan få en afsmittende virkning på medlemstilgangen.

For at følge op på dette, har bestyrelsen besluttet at omdele en lille folder til alle husstande i klubbens nærområde – Grantoften og Baltorpvej. Kommer det blot respons på 1 % af de omdelte foldere, så vil vi atter kunne se frem til en ungdomsafdeling hvor en kommende ”Jim Laugesen” træner under ledelse af Erik Pagh.  

Det frivillige arbejde i en sportsforening er altid en opgave der kræver meget af den frivillige, men som så sandelig også giver meget igen.

I Grantoften Badmintonklub har vi altid været forvendt med at have mange ildsjæle, men for første gang må klubben klare sig uden en ”Lundehøj”. Det bliver ikke nemt, men bestyrelsen lover at gøre sig umage for at holde klubben aktiv og i god form. Velkommen til en ny sæson, der starter onsdag den 10. august.  

 

Carsten Dahl Petersen

Formand