Forside

                                                                                                   20. juni 2020

INFORMATION FRA FORMANDEN

Så er det sommer!

Snart er det tid til en velfortjent ferie, men din klub er ikke gået i dvale

I skrivende stund har vi fået genåbnet vor fælles sommertræning om onsdagen i Grantoftehallen – i dette tilfælde onsdag den 17. juni og 24. juni mellem kl. 18.00 – 20.00 inden skolerne selv holder sommerferie.

Spillet foregår efter de krav der er gældende for indendørs aktiviteter. Specielt skal spillerne være opmærksom på, at de skal møde omklædt og der kan ikke gøres brug af badefaciliteterne. Spillet ledes af Ole Hansen, som ansvarlig fra klubbens bestyrelse og der henstilles til at alle anvisninger skal følges.

Generalforsamlingen skulle have været afholdt den 5. maj, men måtte pga. Corona aflyses. Det ser ud til, at generalforsamlingen kan afholdes

tirsdag den 15. september kl. 19:00 i klublokalet. 

Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive annonceret i et Nyhedsbrev og ved opslag i klublokalet.

En stor opgave for klubben har i mange år været det frivillige arbejde, der er blevet udført i forbindelse med Ballerup Kræmmerfestival i uge 29. Som tidligere annonceret er kræmmerfestivalen blevet aflyst i år.

Alt andet lige vil klubben derfor ikke i sæson 2020 - 2021 få det økonomiske tilskud, der i mange år har tilgodeset alle medlemmer. Vil du være med til at bestemme hvorledes klubben skal drives fremadrettet, så mød op på generalforsamlingen.

Sæson 2020 - 2021 er pt. planlagt til at starte onsdag den 12. august. Er du allerede medlem, men ønsker at ændre din banetime, så mød op kl. 18, så ser vi, hvad der kan gøres for at efterkomme dit ønske. Nye medlemmer kan indmelde sig onsdag den 12. august kl. 19.

Kassereren udsender ultimo juni et informationsbrev med oplysninger om kontingent, spillestart mm.

Otto Sahlgren
En af klubbens gamle ”kæmper” er ikke mere. Fredag den 23. april sov Otto stille ind efter længere tids sygdom. Grantoften Badminton Klub var indtil for få år siden et vigtigt omdrejningspunkt i Ottos liv og vi er mange der ser tilbage på et sportsliv fyldt med gode minder om Otto. Foruden altid at have været socialt engageret i klublivet, så har Otto deltaget som spiller på snart sagt alle typer af klubbens turneringshold, dertil har Otto også være leverandør af både børn og børnebørn til klubben.

Vi sender de bedste tanker til Jytte, Steen, Henrik og Lone med familier.

Æret være Ottos minde.


Carsten Dahl Petersen
Formand
Undersider (2): Arkiv S e n e s t e - n y t
Comments