Kære badminton vennerVi er nu igennem sæson 2016/2017, som endte med at blive et godt år for klubben. Desværre var vi jo grundet ombygninger/reparationer udelukket fra at bruge Grantoftehallen i ca. tre måneder, men takket være stor velvilje fra medlemmerne klarede vi os igennem med spil nogle få timer i Højagerhallen og for ungdommens vedkommende i Superarenaen.

Ungdomsarbejdet er kommet godt videre ikke mindst takket være træner Erik Pagh og hans to hjælpere Lene og Bjarny. Flere ungdoms-spillere har også deltaget i turneringer med gode resultater til følge.

Også veteranerne viste flaget ved en række turneringer, og i den forbindelse bør det nævnes, at specielt en af vores veteraner også viste en anden form for fremragende indsats.

I år fik Conny Hansen GB Pokalen for ekstraordinær indsats for badmintonsportens udøvere. Conny har nemlig inden for et år i to tilfælde under ældretræf reddet livet vha. hjertemassage for to af vores badmintonvenner fra klubber under DGI Nordsjælland.

Igen i år har klubben været begunstiget med meget arbejde udført af frivillige. En stor tak til alle der har ydet en indsats for, at Grantoften Badminton Klub stadig er et aktiv for mange, der nyder at spille badminton.


Carsten Dahl Petersen
Formand