Forside‎ > ‎

Arkiv


3. august 2020

INFORMATION FRA FORMANDEN


Sæsonstart
Så er ferien forbi for de fleste. Det er derfor på tide at tjekke badmintontasken om alt tøj, ketsjere og bolde er på plads til sæsonstarten den 12. august.

Ungdomstræningen starter onsdag den 12. august kl. 16.

Fællesspil for seniorer og veteraner starter onsdag den 12. august kl. 18.

Banetimer starter torsdag den 13. august kl. 18.

Er du allerede medlem, men ønsker at ændre din banetime så mød op i klublokalet onsdag den 12. august kl. 18:30, 
så vil vi se hvad vi kan gøre for dig. 

Nye medlemmer er velkommen i klublokalet mellem kl. 19 og kl. 20, hvor vi vil forsøge at finde spilletider efter deres ønsker.Badminton i skolen
I samarbejde med DGI gennemfører vi for eleverne på klassetrin 4 og 6 i Grantofteskolen en introduktion til Badminton. 

Introduktionen er skemalagt til gennemførelse tre fredage i henholdsvis august og september. Vi håber på denne måde at flere unge i klubbens nærområde vil få smag for dette ædle spil.


Generalforsamling:
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 i klublokalet afholdes den udskudte generalforsamling med en dagsorden, der er vist efterfølgende. Der skal bl.a. vælges formand og et bestyrelsesmedlem.

Vi håber at rigtigt mange medlemmer vil finde vej til klublokalet i Grantoftehallen denne aften for at deltage i generalforsamlingen og på denne måde påvirke det arbejde, der udføres i klubben, men også for at få et par hyggelige timer sammen med andre GB ketsjersvingere.GENERALFORSAMLING 2020 


I henhold til klubbens love § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i Grantoftehallens klublokale.

Tirsdag den 15. september 2020 klokken 19.00. 

For generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Kontingent for næste sæson (2020/2021)
6. Valg til bestyrelsen jfr. § 7
7. Valg til ungdoms-, sum- og veteranudvalg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse og spilleudvalg
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.


Carsten Dahl Petersen 
Formand

20. juni 2020

INFORMATION FRA FORMANDEN

Så er det sommer!

Snart er det tid til en velfortjent ferie, men din klub er ikke gået i dvale

I skrivende stund har vi fået genåbnet vor fælles sommertræning om onsdagen i Grantoftehallen – i dette tilfælde onsdag den 17. juni og 24. juni mellem kl. 18.00 – 20.00 inden skolerne selv holder sommerferie.

Spillet foregår efter de krav der er gældende for indendørs aktiviteter. Specielt skal spillerne være opmærksom på, at de skal møde omklædt og der kan ikke gøres brug af badefaciliteterne. Spillet ledes af Ole Hansen, som ansvarlig fra klubbens bestyrelse og der henstilles til at alle anvisninger skal følges.

Generalforsamlingen skulle have været afholdt den 5. maj, men måtte pga. Corona aflyses. Det ser ud til, at generalforsamlingen kan afholdes

tirsdag den 15. september kl. 19:00 i klublokalet. 

Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive annonceret i et Nyhedsbrev og ved opslag i klublokalet.

En stor opgave for klubben har i mange år været det frivillige arbejde, der er blevet udført i forbindelse med Ballerup Kræmmerfestival i uge 29. Som tidligere annonceret er kræmmerfestivalen blevet aflyst i år.

Alt andet lige vil klubben derfor ikke i sæson 2020 - 2021 få det økonomiske tilskud, der i mange år har tilgodeset alle medlemmer. Vil du være med til at bestemme hvorledes klubben skal drives fremadrettet, så mød op på generalforsamlingen.

Sæson 2020 - 2021 er pt. planlagt til at starte onsdag den 12. august. Er du allerede medlem, men ønsker at ændre din banetime, så mød op kl. 18, så ser vi, hvad der kan gøres for at efterkomme dit ønske. Nye medlemmer kan indmelde sig onsdag den 12. august kl. 19.

Kassereren udsender ultimo juni et informationsbrev med oplysninger om kontingent, spillestart mm.

Otto Sahlgren
En af klubbens gamle ”kæmper” er ikke mere. Fredag den 23. april sov Otto stille ind efter længere tids sygdom. Grantoften Badminton Klub var indtil for få år siden et vigtigt omdrejningspunkt i Ottos liv og vi er mange der ser tilbage på et sportsliv fyldt med gode minder om Otto. Foruden altid at have været socialt engageret i klublivet, så har Otto deltaget som spiller på snart sagt alle typer af klubbens turneringshold, dertil har Otto også være leverandør af både børn og børnebørn til klubben.

Vi sender de bedste tanker til Jytte, Steen, Henrik og Lone med familier.

Æret være Ottos minde.


Carsten Dahl Petersen
Formand
16. april 2020

INFORMATION FRA FORMANDEN


Corona virus:

Alle offentlige fritidstilbud i Ballerup Kommune (herunder aktiviteter i kommunens haller) er tidligere meldt lukket frem til og med 13. april.


Folketingets beslutning om yderligere tiltag mod spredning af Corona betyder, at det nu indtil videre er til og med 10. maj, at Grantoftehallen ikke kan benyttes.

 

Se også hjemmesiden www.ballerup.dk/corona for yderligere information.

 

Vi vil naturligvis fortsat holde vores medlemmer orienteret om hvornår almindeligt spil i hallen igen kan foregå.

 

Vores generalforsamling den 5. maj kan således heller ikke gennemføres som planlagt.

 

Yderligere information om hvornår generalforsamlingen gennemføres annonceres ved en ny indkaldelse.

 

 

 

Aktiviteter der yderligere er aflyst:

 

Generalforsamling:

       5. maj
På bestyrelsens vegne

Carsten Dahl Petersen

30. marts 2020

INFORMATION FRA FORMANDEN


Corona virus:

Alle offentlige fritidstilbud i Ballerup Kommune (herunder aktiviteter i kommunens haller) er tidligere meldt lukket frem til og med 27. marts. Folketingets beslutning om yderligere tiltag mod spredning af Corona betyder, at det nu er til og med 13. april, der ikke kan spilles badminton i Grantoftehallen.

 

Af denne grund har bestyrelsen besluttet, at der i år ikke afholdes klubmesterskaber.

 

Vi vil naturligvis holde vores medlemmer orienteret om hvornår almindeligt spil i hallen igen kan foregå samt om hvorvidt vores generalforsamling den 5. maj kan gennemføres som planlagt.

 

Se også hjemmesiden www.ballerup.dk/corona for yderligere information.

 

Aktiviteter der ar aflyst:

 

Klubmesterskaberne:

      15. og 22. april for seniorer, motionister og veteraner

       

      15./16. og 22./23. april for ungdom

 

        

bestyrelsens vegne

Carsten Dahl PetersenM A R T S   2020

Corona virus:

Alle offentlige fritidstilbud i Ballerup Kommune (herunder aktiviteter i kommunens haller) er midlertidigt lukket i perioden 12. til 27. marts. Lukninger er som angivet midlertidig, og kan derfor eventuelt forlænges såfremt kommunen skønner det nødvendigt. Vi vil naturligvis holde vores medlemmer orienteret direkte via mail, men vi henviser også til hjemmesiden www.ballerup.dk/corona for yderligere information.


Kommende aktiviteter:

Heldigvis bliver det snart sommer, men inden da skal sæsonen afsluttes med vigtige begivenheder, som vi håber kan gennemføres på trods af Corona virus.

 

Klubmesterskaberne:

        15. og 22. april for seniorer, motionister og veteraner

       

        15./16. og 22./23. april for ungdom

 

Klubmesterskaberne annonceres ved, at alle medlemmer får en orienterende mail, samt ved et opslag i klublokalet.

Tilmeldingsfristen er sat til den 29. marts.


Generalforsamling:

         5. maj

 

Generalforsamlingen tirsdag den 5. maj kl. 19.00 i klublokalet har en dagsorden, hvor der bl.a. skal vælges formand og et bestyrelses-medlem.

Vi håber at rigtigt mange medlemmer vil finde vej til klublokalet i Grantoftehallen denne aften for at deltage i generalforsamlingen og på denne måde påvirke det arbejde, der udføres i klubben, men også for at få et par hyggelige timer sammen med andre GB ketsjersvingere.Badmintonsæsonen slutter principielt med udgangen af april måned, men vi fortsætter som vanligt med fællesspil for alle medlemmer hver onsdag fra kl. 18.00 til 21.00 frem til og med 24. juni.Kontingentopkrævningen for sæson 2020/2021 bliver udsendt ultimo juni måned.Kræmmerfestivalen afholdes sædvanen tro fredag til søndag i uge 29. Takket været en stor indsats af klubbens frivillige var vores klub igen blandt topscorerne, da overskuddet blev uddelt i 2019. Så kan du afse nogle timer til en opgave for klubben og festivalen i uge 29, så meld dig som frivillig her:

 https://kraemmerfestival.dk/kontakt/personaletilmelding/Har du spørgsmål til bestyrelsen, så tag telefonen eller skriv en mail. Se bestyrelsens data her på hjemmesiden.Carsten Dahl Petersen

Formand

Comments