Forside‎ > ‎

Arkiv

29. juni 2021

Så er det sommer!

Så er det sommer ifølge kalenderen, men også ifølge klubbens aktiviteter.

Fra sæsonens start den 12. august og frem til december gik det nogenlunde som sædvanligt, men så var det slut. I de følgende ca. 5 måneder kunne vores medlemmer ikke dyrke deres sport. Det kunne i værste fald betyde, at en klub som Grantoften Badminton Klub ikke længere kunne eksistere, men sådan gik det heldigvis ikke.

Generalforsamlingen blev afholdt den 25. maj og her var der heldigvis opbakning til at klubben fortsætter som hidtil og som et godt aktiv for de medlemmer, der elsker at spille badminton.

Sommerspillet sluttede den 23. juni og det er nu tid til en velfortjent ferie for vores medlemmer, så de kan være klar til sæson 2021 – 2022, der er planlagt til at starte onsdag den 11. august.

Nye medlemmer kan indmelde sig onsdag den 11. august kl. 19 i Grantoftehallen.

Er du allerede medlem, men ønsker at ændre din banetime, så mød op i klublokalet onsdag den 11. august kl. 18, så ser vi, hvad der kan gøres for at efterkomme dit ønske.

Kassereren udsender til alle medlemmer i god tid før sæsonstart et informationsbrev med oplysninger om kontingent, spillestart mm.

 

Carsten Dahl Petersen

Formand
10. maj 2021

Corona virus:
Det bliver nu - med 1 uges nødvendig forsinkelse - atter muligt at spille badminton i Grantoftehallen. Det vil således være muligt for klubbens seniorer og veteraner at deltage i sommerspillet hver onsdag fra den 19. maj til den 23. juni fra kl. 18.00 til 20.00.

De gældende retningslinjer for deltagelsen i spillet vil via
mail blive sendt direkte til medlemmerne.Et skulderklap og et stort tillykke:
Vores kasserer Bjarny Hansen har hos DGI som en af tre ildsjæle været indstillet som årets badmintonildsjæl på Sjælland 2021.
Bjarny’s indstilling blev begrundet med følgende:
  • Kasserer, udvalgsformand og medlem af adskillige udvalg i både klub, hos Ballerup Kommune og Ballerup Kræmmerfestival.

  • Ansvarlig for motiverende kommunikation til medlemmerne.

  • Energisk og flittig på trods af eget sygdomsforløb.

  • En drivkraft i klubben under coronaen.

  • Samlingspunkt for klubbens ungdomsspillere qua sin hjælpetrænerrolle.

Desværre blev det ikke Bjarny men formanden for Kalundborg Badminton Klub, der blev årets ildsjæl, men indstillingen er et flot skulderklap til Bjarny for hans mangeårige indsats for Grantoften Badminton Klub.
Generalforsamling:
Tirsdag den 25. maj kl. 19.00 i klublokalet afholdes generalforsamling med en dagsorden, der er vist nedenstående.


GENERALFORSAMLING 2021

I henhold til klubbens love § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grantoftehallens klublokale.


Tirsdag den 25. maj 2021 klokken 19.00.


For generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Kontingent for næste sæson
6. Valg til bestyrelsen jfr. § 7
7. Valg til ungdoms-, sum- og veteranudvalg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse og spilleudvalg
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.


Carsten Dahl Petersen

Formand25. april 2021

Så kan vi komme i gang igen!

Onsdag den 21. april kl. 16:00 kunne vor ungdom igen spille badminton i Grantoftehallen.

Også for de spillere der hedder 70+ var det muligt at spille fra og med onsdag den 21. april, men her er der en del restriktioner, der skal overholdes. Spillerne vil få direkte besked om hvilke regler der gælder.

Desværre må vi ruste os med tålmodighed hvad angår resten af klubbens medlemmer. Går det som vi håber, så kan også de snart komme i gang med at spille badminton. 

Hver onsdag (om Covid vil) fra og med den 12. maj og til og med den 23. juni er der åbent for s o m m e r s p i l i hallen fra kl. 18:00 til 20:00 og I får direkte besked om de gældende restriktioner.

Desværre har det for andet år i træk ikke været muligt at gennemføre klubmesterskaberne, så mange af vores medlemmer går og tørster efter at genvinde en titel eller få revanche for et forsmædeligt nederlag ved de seneste mesterskaber.

Om det bliver muligt til august at gennemføre spil med eller uden begrænsninger, afhænger naturligvis af Covid situationen, men alle klubbens medlemmer vil som altid modtage direkte besked via mail.

 

Indtil videre er følgende planlagt:

Generalforsamling: Tirsdag den 25. maj kl. 19:00 i klublokalet.

 

Carsten Dahl Petersen

Formand

21. marts 2021
Tro det eller ej! 
Foråret er på vej og Covid-19 er på vej ud. 

Tør vi så håbe på, at vi snart kan komme til at spille badminton igen? Det trækker jo i os alle efter at komme i gang, når vi nu har set hvor flot, der kan spilles i Birmingham til All England mesterskaberne.

Desværre må vi nok stadig ruste os med tålmodighed, men håbet er lysegrønt ligesom foråret.

Fra onsdag den 9. december 2020 har alle haller i Ballerup Kommune været lukket for idræt, så blot den mulighed, som vi brugte før den 9. december, med maksimalt 10 spillere samlet vil være en god begyndelse på den resterende sæson.

Om det igen bliver muligt at gennemføre spil med eller uden begrænset deltagerantal, er her kort tid før påske endnu ikke afklaret. 

Alle klubbens medlemmer vil som altid modtage direkte besked via mail, om hvordan de skal forholde sig, når vi forhåbentlig
snart igen kan spille i Grantoftehallen.


Indtil videre er følgende planlagt:


Klubmesterskaberne for seniorer og veteraner: 
Onsdagene den 21. og 28. april.


Generalforsamling: 
Tirsdag den 4. maj.God påske med et forhåbentligt snart gensyn.

Carsten Dahl Petersen
Formand17. januar 2021
Så blev jul og nytår overstået, og alle vores medlemmer har naturligvis set frem til igen at kunne spille badminton – måske fordi der er kommet lidt for meget på sidebenene fra julens glæder eller måske også fordi man savner det gode samvær i klubben.

Desværre må vi igen ruste os med tålmodighed. Fra og med onsdag den 9. december til og med søndag den 7. februar er og har alle haller I Ballerup kommune været lukket for idræt.

Om det herefter igen bliver muligt at gennemføre spil med eller uden begrænset deltagerantal, er endnu ikke afklaret. 
Men alle medlemmer vil som altid modtage direkte besked via mail, om hvordan de skal forholde sig.

Den årlige juleturnering for seniorer og veteraner samt julehyggen for ungdommen blev jo desværre aflyst, men trods alt går det mod lysere tider. 

En eller anden form for vaccination kan forhåbentlig betyde, at vi snart igen kan mødes til badmintonspil i Grantoftehallen.


Indtil videre er følgende planlagt:

Bestyrelsesmøde: 
Tirsdag den 23. februar.


Klubmesterskaber for seniorer og veteraner: 
Onsdagene den 21. og 28. april.


Generalforsamling: 
Tirsdag den 4. maj


Carsten Dahl Petersen
Formand


9. december 2020

I august startede en ny badmintonsæson i Grantoften Badminton Klub, med håbet om at den kunne gennemføre uden nedlukninger som i foråret, samt at gennemførelse af vores udsatte generalforsamling var mulig.

Både sæsonstart og generalforsamling blev gennemført som planlagt, men snart opstod der igen problemer forårsaget af Covid-19.

Der har således i over to måneder været spil på banerne med opdeling i grupper med begrænsning af deltagerantallet.

Men der er desværre nye restriktioner.

Fra og med i dag onsdag den 9. december og til og med søndag den 3. januar er alle haller I Ballerup kommune lukket for idræt.
(PS.: Senest ændret 29. december til tidligst den 17. januar 2021)

Om det herefter igen bliver muligt at gennemføre spil med begrænset deltagerantal, er for nuværende uklart.

Vi er glade for, at de vanskelige forhold vi havde i foråret og nu igen her i vinter ikke har betydet, at vi har mistet medlemmer, men ikke mindst er vi glade for, at der stadig er ungdomsspillere, der gerne vil indføres i sportens lyksaligheder under kyndig ledelse af vores ungdomstræner Nicoline med hjælp af Bjarny og Lene.

Vores opgave er nu at fastholde vores medlemmer, selv om der kommer yderligere skærpelser med hensyn til at gennemføre 
almindeligt spil og turneringskampe i Grantoftehallen.

Det er jo en forudsætning for at holde gang i en lille klub som vores, at der kan gennemføres gode træningstimer og deltagelse i turneringer, men vi satser jo i særdeleshed også på et godt klubliv med fællesarrangementer hvor vores klublokale kan blive samlingspunktet, og det er svært med de nuværende begrænsninger i deltagerantal.

Den årlige juleturnering for seniorer og veteraner med efterfølgende spisning og gløgg og æbleskiver for motionisterne, samt julehygge for ungdommen er vi desværre tvunget til at aflyse i år.

Men trods alt vi ser jo frem mod lysere tider. 

Snart bliver dagene længere og lysere og en eller anden form for vaccination kan betyde, at vi igen kan mødes til det ædle badmintonspil uden nogen form for begrænsninger.


Jeg ønsker alle klubbens medlemmer og sponsorer en glædelig jul og et godt nytår.

Carsten Dahl Petersen
        Formand26. oktober 2020


Regeringen har på et pressemøde 23. oktober 2020
indført nye ekstraordinære tiltag for at forhindre smittespredning af COVID-19.


De nye Covid-!9 regler for badminton i Grantoftehallen er således:

Forsamling på maksimalt 10 personer gælder fra i dag mandag den 26. oktober, dog undtaget ungdomstræningen.

Ovenstående krav til maksimalt 10 personer i hallen får således betydning for både dem der deltager i fællesspillet om onsdagen og for dem der har faste banetimer om torsdagen.

Vi arbejder ihærdigt på at løse problemet med hvordan spillet kan gennemføres i praksis.

Vejledninger fra kommunen og hvordan andre klubber løser opgaven vil indgå i vores beslutninger.


Kravet om mundbind gælder fra torsdag den 29. oktober og skal gennemføres således:

På nær under selve spillet og eventuel senere bad skal der bæres mundbind i hele hallen inklusiv tilstødende lokaler.

Ved ophold i klublokalet må der kun være 10 personer til stede på samme tid og der skal bæres mundbind, på nær hvis man sidder ned.


Ud over vor information her på hjemmesiden vil vi informere direkte via mail til vore medlemmer og på klubbens Facebook Grantoften Badminton Klub.


Ballerup den 26. oktober
Carsten Dahl Petersen

19. september 2020


BADMINTON I SKOLEN 


Efter en dialog i marts måned med DGI, fik DGI og Grantofteskolen aftalt 3 arrangementsdage ultimo august og primo september måned, hvor først skolens elever i de tre 4. klasser og derefter de to 6. klasser blev undervist. 

      
                         
            
                   
Det var en super god oplevelse, hvor de ca. 100 børn på alle 3 fredage fik oplevet det at spille badminton.

Den gode oplevelse skyldes ikke mindst DGI`s træner Oskar, som styrede begivenhederne suverænt godt støttet af idrætslærerne Besa og Morten.

Vi er indstillet på at gentage arrangementet til næste år, hvilket også blev støttet af begge idrætslærere. Vi håber på, at det kan lade sig gøre.

Tilbage er der nu at håbe på, at nogle af børnene får lyst til at spille badminton her i Grantoften Badminton Klub, hvor vor super dygtige træner Nicoline – ligesom Oskar under badmintonskolen – veksler sin træning med en blanding af både teknik og leg. 


Det skal også være sjovt at spille badminton
3. august 2020

INFORMATION FRA FORMANDEN


Sæsonstart
Så er ferien forbi for de fleste. Det er derfor på tide at tjekke badmintontasken om alt tøj, ketsjere og bolde er på plads til sæsonstarten den 12. august.

Ungdomstræningen starter onsdag den 12. august kl. 16.

Fællesspil for seniorer og veteraner starter onsdag den 12. august kl. 18.

Banetimer starter torsdag den 13. august kl. 18.

Er du allerede medlem, men ønsker at ændre din banetime så mød op i klublokalet onsdag den 12. august kl. 18:30, 
så vil vi se hvad vi kan gøre for dig. 

Nye medlemmer er velkommen i klublokalet mellem kl. 19 og kl. 20, hvor vi vil forsøge at finde spilletider efter deres ønsker.Badminton i skolen
I samarbejde med DGI gennemfører vi for eleverne på klassetrin 4 og 6 i Grantofteskolen en introduktion til Badminton. 

Introduktionen er skemalagt til gennemførelse tre fredage i henholdsvis august og september. Vi håber på denne måde at flere unge i klubbens nærområde vil få smag for dette ædle spil.


Generalforsamling:
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 i klublokalet afholdes den udskudte generalforsamling med en dagsorden, der er vist efterfølgende. Der skal bl.a. vælges formand og et bestyrelsesmedlem.

Vi håber at rigtigt mange medlemmer vil finde vej til klublokalet i Grantoftehallen denne aften for at deltage i generalforsamlingen og på denne måde påvirke det arbejde, der udføres i klubben, men også for at få et par hyggelige timer sammen med andre GB ketsjersvingere.GENERALFORSAMLING 2020 


I henhold til klubbens love § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i Grantoftehallens klublokale.

Tirsdag den 15. september 2020 klokken 19.00. 

For generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Kontingent for næste sæson (2020/2021)
6. Valg til bestyrelsen jfr. § 7
7. Valg til ungdoms-, sum- og veteranudvalg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse og spilleudvalg
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.


Carsten Dahl Petersen 
Formand

20. juni 2020

INFORMATION FRA FORMANDEN

Så er det sommer!

Snart er det tid til en velfortjent ferie, men din klub er ikke gået i dvale

I skrivende stund har vi fået genåbnet vor fælles sommertræning om onsdagen i Grantoftehallen – i dette tilfælde onsdag den 17. juni og 24. juni mellem kl. 18.00 – 20.00 inden skolerne selv holder sommerferie.

Spillet foregår efter de krav der er gældende for indendørs aktiviteter. Specielt skal spillerne være opmærksom på, at de skal møde omklædt og der kan ikke gøres brug af badefaciliteterne. Spillet ledes af Ole Hansen, som ansvarlig fra klubbens bestyrelse og der henstilles til at alle anvisninger skal følges.

Generalforsamlingen skulle have været afholdt den 5. maj, men måtte pga. Corona aflyses. Det ser ud til, at generalforsamlingen kan afholdes

tirsdag den 15. september kl. 19:00 i klublokalet. 

Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive annonceret i et Nyhedsbrev og ved opslag i klublokalet.

En stor opgave for klubben har i mange år været det frivillige arbejde, der er blevet udført i forbindelse med Ballerup Kræmmerfestival i uge 29. Som tidligere annonceret er kræmmerfestivalen blevet aflyst i år.

Alt andet lige vil klubben derfor ikke i sæson 2020 - 2021 få det økonomiske tilskud, der i mange år har tilgodeset alle medlemmer. Vil du være med til at bestemme hvorledes klubben skal drives fremadrettet, så mød op på generalforsamlingen.

Sæson 2020 - 2021 er pt. planlagt til at starte onsdag den 12. august. Er du allerede medlem, men ønsker at ændre din banetime, så mød op kl. 18, så ser vi, hvad der kan gøres for at efterkomme dit ønske. Nye medlemmer kan indmelde sig onsdag den 12. august kl. 19.

Kassereren udsender ultimo juni et informationsbrev med oplysninger om kontingent, spillestart mm.

Otto Sahlgren
En af klubbens gamle ”kæmper” er ikke mere. Fredag den 23. april sov Otto stille ind efter længere tids sygdom. Grantoften Badminton Klub var indtil for få år siden et vigtigt omdrejningspunkt i Ottos liv og vi er mange der ser tilbage på et sportsliv fyldt med gode minder om Otto. Foruden altid at have været socialt engageret i klublivet, så har Otto deltaget som spiller på snart sagt alle typer af klubbens turneringshold, dertil har Otto også være leverandør af både børn og børnebørn til klubben.

Vi sender de bedste tanker til Jytte, Steen, Henrik og Lone med familier.

Æret være Ottos minde.


Carsten Dahl Petersen
Formand
16. april 2020

INFORMATION FRA FORMANDEN


Corona virus:

Alle offentlige fritidstilbud i Ballerup Kommune (herunder aktiviteter i kommunens haller) er tidligere meldt lukket frem til og med 13. april.


Folketingets beslutning om yderligere tiltag mod spredning af Corona betyder, at det nu indtil videre er til og med 10. maj, at Grantoftehallen ikke kan benyttes.

 

Se også hjemmesiden www.ballerup.dk/corona for yderligere information.

 

Vi vil naturligvis fortsat holde vores medlemmer orienteret om hvornår almindeligt spil i hallen igen kan foregå.

 

Vores generalforsamling den 5. maj kan således heller ikke gennemføres som planlagt.

 

Yderligere information om hvornår generalforsamlingen gennemføres annonceres ved en ny indkaldelse.

 

 

 

Aktiviteter der yderligere er aflyst:

 

Generalforsamling:

       5. maj
På bestyrelsens vegne

Carsten Dahl Petersen

30. marts 2020

INFORMATION FRA FORMANDEN


Corona virus:

Alle offentlige fritidstilbud i Ballerup Kommune (herunder aktiviteter i kommunens haller) er tidligere meldt lukket frem til og med 27. marts. Folketingets beslutning om yderligere tiltag mod spredning af Corona betyder, at det nu er til og med 13. april, der ikke kan spilles badminton i Grantoftehallen.

 

Af denne grund har bestyrelsen besluttet, at der i år ikke afholdes klubmesterskaber.

 

Vi vil naturligvis holde vores medlemmer orienteret om hvornår almindeligt spil i hallen igen kan foregå samt om hvorvidt vores generalforsamling den 5. maj kan gennemføres som planlagt.

 

Se også hjemmesiden www.ballerup.dk/corona for yderligere information.

 

Aktiviteter der ar aflyst:

 

Klubmesterskaberne:

      15. og 22. april for seniorer, motionister og veteraner

       

      15./16. og 22./23. april for ungdom

 

        

bestyrelsens vegne

Carsten Dahl PetersenM A R T S   2020

Corona virus:

Alle offentlige fritidstilbud i Ballerup Kommune (herunder aktiviteter i kommunens haller) er midlertidigt lukket i perioden 12. til 27. marts. Lukninger er som angivet midlertidig, og kan derfor eventuelt forlænges såfremt kommunen skønner det nødvendigt. Vi vil naturligvis holde vores medlemmer orienteret direkte via mail, men vi henviser også til hjemmesiden www.ballerup.dk/corona for yderligere information.


Kommende aktiviteter:

Heldigvis bliver det snart sommer, men inden da skal sæsonen afsluttes med vigtige begivenheder, som vi håber kan gennemføres på trods af Corona virus.

 

Klubmesterskaberne:

        15. og 22. april for seniorer, motionister og veteraner

       

        15./16. og 22./23. april for ungdom

 

Klubmesterskaberne annonceres ved, at alle medlemmer får en orienterende mail, samt ved et opslag i klublokalet.

Tilmeldingsfristen er sat til den 29. marts.


Generalforsamling:

         5. maj

 

Generalforsamlingen tirsdag den 5. maj kl. 19.00 i klublokalet har en dagsorden, hvor der bl.a. skal vælges formand og et bestyrelses-medlem.

Vi håber at rigtigt mange medlemmer vil finde vej til klublokalet i Grantoftehallen denne aften for at deltage i generalforsamlingen og på denne måde påvirke det arbejde, der udføres i klubben, men også for at få et par hyggelige timer sammen med andre GB ketsjersvingere.Badmintonsæsonen slutter principielt med udgangen af april måned, men vi fortsætter som vanligt med fællesspil for alle medlemmer hver onsdag fra kl. 18.00 til 21.00 frem til og med 24. juni.Kontingentopkrævningen for sæson 2020/2021 bliver udsendt ultimo juni måned.Kræmmerfestivalen afholdes sædvanen tro fredag til søndag i uge 29. Takket været en stor indsats af klubbens frivillige var vores klub igen blandt topscorerne, da overskuddet blev uddelt i 2019. Så kan du afse nogle timer til en opgave for klubben og festivalen i uge 29, så meld dig som frivillig her:

 https://kraemmerfestival.dk/kontakt/personaletilmelding/Har du spørgsmål til bestyrelsen, så tag telefonen eller skriv en mail. Se bestyrelsens data her på hjemmesiden.Carsten Dahl Petersen

Formand

Comments