Bestyrelsen‎ > ‎

Formanden

FORMANDENS ÅRSBERETNING

FOR SÆSONEN 2017/2018

Der udføres som altid et godt arbejde for at få klubben til at fungere. Det betyder, at der er et aktivt klubliv, men desværre uden at det har betydet en medlemstilgang.

Sæsonen 2017/2018 har altså lignet de seneste sæsoner for GB.

Hvordan er sæsonen så gået?

Der er stadig gang i klubbens ungdomsafdeling.
Vi har stadig en veteranafdeling.
Vores gode samarbejde med telefonen er fortsat.
Der blev igen udført et stort arbejde på Ballerup Kræmmerfestival.
Ungdom og veteraner har vist flaget ved flere turneringer.
Vi fik kåret vores klubmestre.
Vi fik afholdt en del klubarrangementer.

Igen startede sæsonen med omdeling af 2000 flyers i klubbens nærområde desværre uden den store respons, men nye ungdomsspillere er der dog kommet til.
Men uden det ”op ad bakken” arbejde der udføres af Erik, Lene og Bjarny, så ville det se slemt ud.

Veteranafdelingen har derimod haft en 10 % tilgang (en mand), men samarbejdet med Telefonen gør, at der stadig kan spilles nogle gode kampe om onsdagen. Og vi har jo også to hold med i 60+ turneringerne, uden at det har været nødvendigt at
”trække” på andre end egne spillere.

Den 11. november blev der i regi af KU afholdt et fælles klubarrangement hvor alle Grantoftens klubber kunne fortælle om deres fortræffeligheder, men desværre var arrangementet ikke særligt velbesøgt. KU vil dog igen i år afholde arrangementet, men nok med andre konditioner.

Ballerup Kræmmerfestival 2017 blev desværre pga. dårligt vejr ikke som forrige år en stor økonomisk succes for GB. Men timerne for det udførte arbejde ligger nu i banken, således at en 2018 succes for festivalen også vil give et afkast til klubben for de opsparede timer.
Må uge 29 i 2018 bliver en dejlig varm uge uden regn.

Da de fleste deltagere i bestyrelsesudflugten er pensionister, er det naturligvis en større opgave at finde en dato hvor alle kan være med, men det lykkedes da.
Dog måtte vi helt hen til ultimo oktober, før det var muligt. Tak for et godt og flot arrangement.

Det har jo altid i GB heddet, at det kan godt være, at vi ikke spiller bedst, men vi har det flotteste tøj”. Vores ny flotte røde trøjer har allerede deltaget i klubkampe og vil uden tvivl give beundrende blikke i mange haller, når de i den kommende sæson skal vises rigtigt frem.

Igen blev der for veteraner og seniorer afholdt fælles klubmesterskaber for GB og Telefonen. Arrangementet blev afholdt den 4. og 11. april med mange spændende kampe. Godt arrangement og tak til arrangørerne.

Klubmesterskaberne for ungdommen blev afholdt over fire gange (18. 19. 25. og 26. april). Den 2. maj blev der afholdt sæsonafslutning med præmieoverrækkelse. Hør mere i Eriks beretning.

Julearrangementet sammen med Telefonen blev efter et års pause igen gennemført til stor fornøjelse for alle deltagerne, hvor er det godt at vi har nogle ”nisser” der kan det der. Også for torsdagsspillerne blev der holdt juleafslutning med glögg og gode sager.

For at få koncernen Grantoften Badminton Klub til at fungere, at det naturligvis nødvendigt at afholde bestyrelsesmøder. I denne sæson har vi kunnet klare os med fire møder ikke mindst fordi vi ofte klare udestående fordringer over en toast onsdag aften.

I den forbindelse skal vi naturligvis i bestyrelsen ikke fremhæve
hinandens fortræffeligheder, men jeg vil alligevel rette en speciel tak til Bjarny, for det store arbejde du gør for klubben. Du gør det nemt for de andre bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst for formanden, at udføre deres arbejde.

Til slut vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde i bestyrelsen og tak til
udvalgsformændene for igen at have udført et stort arbejde for klubben, og ikke mindst tak til ungdomsholdet: Erik, Lene og Bjarny og vores faste cateringhold Benny og Frank. Også tak til Preben Bech for hans arbejde med at udsende Nyhedsbrevet.


Tak for sæson 2017/2018

Carsten