Bestyrelsen‎ > ‎

Formanden


FORMANDENS ÅRSBERETNING
(15. september 2020)

FOR SÆSON 2019/2020


Hvordan er sæsonen så gået set generelt og i forhold til covid-19?


Vi har en ungdomsafdeling som fungerer ikke mindst takket været nogle ildsjæle.
Vi har en aktiv veteranafdeling som fungerer ikke mindst takket været nogle ildsjæle.
Vi har et godt samarbejde med Telefonen ikke mindst takket været nogle ildsjæle.
Vi har igen afholdt klubarrangementer ikke mindst takket været nogle ildsjæle.

Hvor vil jeg nu hen med de der Ildsjæle? Jo en klub som GB kan kun eksistere fordi vi sæson efter sæson kan drage nytte af at der er medlemmer der igen og igen påtager sig opgaver til gavn for klubben og dermed for os alle. Så vores klub eksisterer fordi vi har de ildsjæle.Sæsonen 2019/2020 blev jo en mærkelig sæson pga. Covid-19. Vi mistede to måneder plus vores sædvanlige sommerspil.

Vi startede sæsonen uden at omdele de sædvanlige flyers idet de seneste år desværre ikke har vist den store respons på omdelingen. Ungdomsspillere har vi dog stadig og med det nye samarbejde med DGI om Badminton i skolen kan vi håbe på at flere nye unge dukker op. Stor tak til Nicoline, Lene og Bjarny for deres ildhu.

Veteranafdelingen har heldigvis haft god tilgang, og samarbejdet med Telefonen gør, at der spilles gode kampe om onsdagen på alle baner og af og til endda med oversiddere. Og vi har jo også haft to hold med i 60+ turneringerne og klubbens spillere var igen frygtede modstandere ved DGIs ældretræf, begge turneringer blev dog afbrudt før tid.

Ballerup Kræmmerfestival 2019 blev afviklet under fantastiske vejrforhold med det til følge, at festivalen atter blev en økonomisk succes for GB. Tak til alle der brugte deres fritid som hjælpere til gavn for klubben. Yderligere blev klubben efterfølgende betænkt med et legat på kr. 3.200,- til brug for ungdomsspillerne. Desværre blev festivalen i år 2020 aflyst, og det betyder, at der i klubkassen kommer til at mangle et godt tilskud fra det frivillige arbejde. Vi ser frem til at uge 29 i 2021 igen bliver en dejlig varm uge uden regn og uden corona.

Heldigvis har det gode resultat fra festivalen i 2019 bl.a. betydet, at vi har kunnet godtgøre vores medlemmer for de manglende to måneders spil, hvilket fremgår af den opkrævning I har fået for sæson 2010 - 2021

Bestyrelsesudflugten blev afviklet efter et nyt spændende koncept – dyrk en ny sportsgren. I dette tilfælde hed sportsgrenen Curling. På nær Rene som forvred knæet slap vi andre igennem denne for os nye sportsgren på is uden skader. Efter spisning i Kastrup begav vi os til femøren og deltog i løjerne omkring den lokale Oktoberfest, mændene dog uden Lederhosen, men efterfølgende har flere af damerne ytret skuffelse over, at der ikke var sørget for Dirndl kjoler til dem. Tak til planlæggeren for et flot arrangement.

Lørdag den 7. marts 2020 var der klubdag i Grantoften. Det betyder at alle klubber, der er med i KU (Klubudvalget i Grantoften) forpligter sig til at være til stede ved klublokalerne i kælderen. Alle klubber med klublokale holder åbent hus og os uden klublokale får anvist en plads i gangen. Bestyrelsen for KU havde lavet et godt stykke forarbejde for at introducere klubberne for beboerne i Grantoften, men desværre kom der ikke mange på besøg i kælderen. Jeg havde taget nogle ketsjere og bolde med, så børnene evt. kunne spille lidt i forhallen til salen. Desværre kom der kun et barn forbi, det var en dreng fra Haslev sammen med sin farfar. Det livede dog lidt op da Benny og Kathe kom forbi, og fik en fadøl sammen med den skuffede formand.

Heldigvis var Covid- 19 ikke opfundet i december 2019, så julearrangementet sammen med Telefonen blev gennemført til stor fornøjelse for alle deltagerne. Hvor er det godt at vi har nogle ”gamle nisser” der kan det der. Også for torsdagsspillerne blev der holdt juleafslutning med glögg og æbleskiver, ligesom ungdomsafdelingen juleafslutning var velbesøgt med spillerne og flere forældre.

På halfordelingsmødet fik vi for den nu startede sæson desværre ikke de timer vi ønskede, men måtte for første gang i flere år indgå et kompromis, idet fodboldklubben fik vores torsdagstimer fra kl. 16 til 18 i perioden fra efterårsferien til de igen kan komme på græs i foråret 2021.

Endnu en følge af Covid-19 var, at der ikke blev afholdt klubmesterskaber vist nok for første gang i klubbens historie.

En af klubbens gamle ”kæmper” er ikke mere. Otto Sahlgren sov den 23. april stille ind efter længere tids sygdom. Grantoften Badminton Klub var i mange år et vigtigt omdrejningspunkt i Ottos liv og vi er mange der ser tilbage på et sportsliv fyldt med gode minder om Otto. Æret være Ottos minde.

Vi fik startet den nye sæson som planlagt med første spilledag onsdag den 12. august. Det har været en lidt stille opstart specielt hvad angår vores ungdomsafdeling, men vi håber på en del nye unge spillere efter vores tre fredage, med ”Badminton i Skolen”. Der deltog børn fra 3 fjerde klasser og fra 2 sjette klasser – i alt ca. 100 børn. De fik med stor hjælp af Oscar (træneren fra DGI) nogle gode dage, og den sidste dag fik de en lille seddel med hjem til forældrene. Vi håber på mange nye børn til klubben, men må naturligvis sætte en grænse på i alt 50 børn. Om muligt vil vi gentage arrangementet til næste år.


For at få Grantoften Badminton Klub til at fungere, at det naturligvis nødvendigt at afholde bestyrelsesmøder. Vi klarer normalt en sæson med fem møder, men mange opgaver klares sædvanen tro med et uformelt møde en onsdag aften.

Til slut vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde i bestyrelsen og tak til udvalgsformændene for igen at have udført et stort arbejde for klubben, og ikke mindst tak til ungdomsholdet: Nicoline, Lene og Bjarny. Heldigvis har Nicoline lovet at tage en sæson til.

Tak for sæson 2019/2020.

Carsten