Bestyrelsen‎ > ‎

Formanden

FORMANDENS ÅRSBERETNING

FOR SÆSONEN 2018/2019

Hvordan er sæsonen så gået?
  • Vi har stadig en ungdomsafdeling.
  • Vi har stadig en aktiv veteranafdeling.
  • Vi har stadig et godt samarbejde med Telefonen.
  • Der blev igen udført et stort arbejde på Ballerup Kræmmerfestival.
  • Vores medlemmer har igen repræsenteret klubben flot
  • ved flere turneringer.
  • Vi har igen fået kåret vores klubmestre.
  • Vi har igen afholdt en del flotte klubarrangementer.
Sæsonen startede sædvanen tro med omdeling af flyers i klubbens nærområde desværre uden den store respons. Nye ungdomsspillere er der dog kommet til, men det er ”op ad bakken” arbejde der udføres af Erik, Lene og Bjarny.

Veteranafdelingen har heldigvis haft en lille tilgang, men samarbejdet med Telefonen gør, at der kan spilles nogle gode kampe om onsdagen. Og vi har jo også igen haft to hold med i 60+ turneringerne, uden at det har været nødvendigt at ”trække” på andre end egne spillere og ikke mindst er klubbens spillere en frygtet
modstander ved DGIs ældretræf.

Ballerup Kræmmerfestival 2018 blev afviklet under fantastiske vejrforhold med det til følge, at festivalen atter blev en økonomisk succes for GB.
Tak til alle der brugte deres fritid som hjælpere til gavn for klubben og vi ser frem til at uge 29 i 2019 igen bliver en dejlig varm uge uden regn.

Bestyrelsesudflugten blev afviklet efter et nyt spændende koncept. Birthe og Ole lagde hus og have til løjerne, herunder en række spændende opgaver/øvelser, der udførtes under myndig ledelse af Bjarny. Det vindende hold blev hyldet under den hyggelige
middag. Tak til planlæggerne og ikke mindst til Birthe og Ole.

Igen blev der for veteraner og seniorer afholdt fælles klubmesterskaber for GB og Telefonen. Arrangementet blev afholdt den 3. og 10. april med mange spændende kampe. Godt arrangement og stor tak til arrangørerne.

Klubmesterskaberne for ungdommen blev afholdt over fire træningsdage (10. 11. 24. og 25. april) med i alt 19 kampe.
Den 1. maj blev der afholdt sæsonafslutning med
præmieoverrækkelse og hygge sammen med flere forældre.

Julearrangementet sammen med Telefonen blev gennemført til stor fornøjelse for alle deltagerne. Hvor er det godt at vi har nogle ”gamle nisser” der kan det der.
Også for torsdagsspillerne blev der holdt juleafslutning med glögg og æbleskiver.

For at få Grantoften Badminton Klub til at fungere, at det naturligvis nødvendigt at afholde bestyrelsesmøder. Vi klarer en sæson med fem møder, men mange opgaver klares sædvanen tro med et uformelt møde en onsdag aften.
På halfordelingsmødet fik vi for den kommende sæson de timer vi ønskede, men måtte for første gang i flere år indgå et kompromis, idet fodboldklubben også skal have nogle timer til deres helt unge spillere. Løsningen blev, at hallen torsdag deles i en fodbold- og badminton afdeling. Det bliver en opgave at få det løst i praksis.

Til slut vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde i bestyrelsen og tak til udvalgsformændene for igen at have udført et stort arbejde for klubben, og ikke mindst tak til ungdomsholdet: Erik, Lene og Bjarny.
Desværre har Erik ønsket at stoppe som ungdomstræner (forståeligt men ærgerligt). Vi er derfor ude på markedet for ungdomstrænere for at finde en afløser. Desværre er der pt. endnu ikke nyt i denne sag.

Tak for sæson 2018/2019.
Carsten